Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1.       Rekisterinpitäjä

 
Casseli Oy
Borupinraitti 4, 15140 Lahti 
Puh. 010 422 5950
www.casseli.fi

  

2.       Rekisteriasioita hoitava henkilö, yhteyshenkilö

 
Mira Myllylä
mira.myllyla(a)casseli.fi
Puh. 010 422 5950


 3.       Rekisterin nimi

  Casseli Oy:n asiakasrekisteri.

 

4.       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

-          asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen ja analysointi
-          asiakasviestintä
-          asiakaspalvelun ja liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
-          markkinointi
-          mielipide- ja markkinatutkimukset
-          muuta vastaavat käyttötarkoitukset

 

5.       Rekisterin tietosisältö
 
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

-          yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
-          sukupuoli, arvo tai ammatti
-          asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot sekä tuote- ja tilaustiedot
           arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
-          viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen liittyvät tiedot
-          mahdolliset luvat ja suostumukset
-          mahdolliset tarjonnanestotiedot
-          mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 

 6.       Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

-          asiakkaalta itseltään puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
-          varausjärjestelmän kautta
-          uutiskirjeen tilauksen yhteydessä
-          kampanjoiden, tapahtumien tai kilpailujen yhteydessä
-          Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.''

 

7.       Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietoja ei myöskään luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8.       Tietojen tarkastaminen ja kieltäminen

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten.

Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada tarkastettavakseen häntä koskevat, sähköisesti tallennetut tiedot.

 

9.       Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.


Vesijärvenkatu 25, 15140 Lahti, puh. 010 422 5962
Myyntipalvelu puh.  010 422 5950, myynti (a) casseli.fi

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

1.       Rekisterinpitäjä

 
Casseli Oy
Borupinraitti 4, 15140 Lahti 
Puh. 010 422 5950
www.casseli.fi

  

2.       Rekisteriasioita hoitava henkilö, yhteyshenkilö

 
Mira Myllylä
mira.myllyla(a)casseli.fi
Puh. 010 422 5950


 3.       Rekisterin nimi

  Casseli Oy:n asiakasrekisteri.

 

4.       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

-          asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen ja analysointi
-          asiakasviestintä
-          asiakaspalvelun ja liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
-          markkinointi
-          mielipide- ja markkinatutkimukset
-          muuta vastaavat käyttötarkoitukset

 

5.       Rekisterin tietosisältö
 
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

-          yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
-          sukupuoli, arvo tai ammatti
-          asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot sekä tuote- ja tilaustiedot
           arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot
-          viestinnän ja markkinoinnin toteuttamiseen liittyvät tiedot
-          mahdolliset luvat ja suostumukset
-          mahdolliset tarjonnanestotiedot
-          mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
 

 6.       Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

-          asiakkaalta itseltään puhelimitse, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
-          varausjärjestelmän kautta
-          uutiskirjeen tilauksen yhteydessä
-          kampanjoiden, tapahtumien tai kilpailujen yhteydessä
-          Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.''

 

7.       Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaan suostumusta muutoin kuin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietoja ei myöskään luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

8.       Tietojen tarkastaminen ja kieltäminen

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus rekisteröityjen tietojensa tarkistamiseen sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramarkkinointia ja etämyyntiä varten.

Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada tarkastettavakseen häntä koskevat, sähköisesti tallennetut tiedot.

 

9.       Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.


Vesijärvenkatu 25, 15140 Lahti, puh. 010 422 5962
Myyntipalvelu puh.  010 422 5950, myynti (a) casseli.fi